Wij streven

naar 0% racisme.


Wij streven

naar 0% racisme.

HET PROBLEEM

Nederland wordt soms wel gezien als het land van de vrijheid en waar vooruitstrevend denken wordt aangemoedigd. Het was namelijk ook het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk legaal werd. Je zou dus denken dat Nederland aan de kop staat als het gaat om te streven naar een inclusief samenleving waar iedereen met respect wordt behandeld.

Helaas is het in de praktijk anders. Vaak zijn het mensen van de minderheidsgroep die vormen van discriminatie meemaken. Denk dus aan mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, de LHBTQIA+ gemeenschap, etc. Deze minderheidsgroepen zijn de afgelopen jaren sterk in aantallen gegroeid. Hoe de ongelijke behandeling tot uiting komt, kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten problemen: de bewuste en onbewuste vorm.

BEWUSTE RACISME

Het eerste probleem is bewuste racisme. Dit is een vorm van ongelijke behandeling dat met opzet wordt gedaan. Vaak zijn dit individuen die een negatief vooroordeel hebben op mensen die er anders uitzien of een andere achtergrond hebben. Er komt dan wel eens geweld en haat ter sprake die slachtoffers meemaken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de haat incidenten op Aziaten in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie. Er ontstond toen een aanname dat alle Aziaten in Nederland uit China kwamen. Daardoor waren er toen incidenten waar specifiek Aziaten in Nederland meer werden vermeden in het openbaar, of Aziaten in Nederland werden gestoken of uitgejoeld. Gelukkig keuren er relatief veel mensen in Nederland zulke vormen van disrespect af, waardoor soortgelijke problemen makkelijker aan te kaarten zijn als ontoepasselijk vorm van omgang.

ONBEWUSTE RACISME

Het tweede probleem is onbewuste racisme. Dit is een vorm van ongelijke behandeling dat niet met opzet wordt gedaan, overigens ook wel bekend als microagressie. Het gaat dan vaak om opmerkingen of omgangsuitingen die op het eerste oog onschuldig lijken, maar eigenlijk pijnlijk zijn voor de ontvanger. Een voorbeeld hiervan is vragen aan een persoon van kleur waar die ├ęcht vandaan komt. Vaak zijn deze mensen van kleur Nederlanders die in Nederland zijn opgegroeid, waardoor de persoon van kleur dan zich anders behandeld voelt. Maar ook opmerkingen onder het mom van "het is maar een grapje" en opmerking als "Ni Hao" tegen iemand die er Aziatisch uitziet zijn voorbeelden van microagressie. Omdat individuen niet bewust zijn van hun daden, worden deze vormen van disrespect niet vaak erkent als ontoepasselijk gedrag. Dit maakt het dan ook lastiger om mensen ervan te overtuigen dat het geen gewenste gedrag is. Omdat er geen geweld of duidelijke haatuitingen ter sprake zijn, worden vaak dit soort vormen van discriminatie gebagatelliseerd.

HOE VERDER?

Op dit moment is iamprofiled druk bezig met bewustwording creëren van racisme tegen Aziaten in Nederland. De focus ligt vooral op de onbewuste variant, waarbij we specifieke gedragsvormen in het kader van microagressie willen aanwijzen en over informeren hoe het anders kan. Meer weten hoe wij dit soort problemen aanpakken en wat onze projecten zijn? Kijk verder op onze projecten pagina.